نمایش 10–18 از 38 نتیجه

نمایش 9 24 36

هواکش صنعتی ایلکا معکوس مدل VIK-71R6T3

11,260,000 تومان
مدل فن: VIK-71R6T3
جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک درجه حفاظت فن : IP54 کلاس عایق بندی موتور : F نوع عملکرد موتور : دائم کار کاربرد فن : سیستم های تاسیساتی ،کندانسورها و اواپراتورها
برای خرید تماس بگیرید

هواکش صنعتی ایلکا معکوس مدل VIK-63(G4S2-L,G6S2-L,G4T2-L)

5,780,000 تومان
مدل فن: VIK-63(G4S2-L,G6S2-L,G4T2-L)
جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک درجه حفاظت فن : IP54 کلاس عایق بندی موتور : F نوع عملکرد موتور : دائم کار کاربرد فن : سیستم های تاسیساتی ،کندانسورها و اواپراتورها

هواکش صنعتی ایلکا معکوس مدل VIK-56(G4S2,G6S2,G4T2)

5,482,000 تومان
مدل فن: VIK-56(G4S2,G6S2,G4T2)
جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک درجه حفاظت فن : IP54 کلاس عایق بندی موتور : F نوع عملکرد موتور : دائم کار کاربرد فن : سیستم های تاسیساتی ،کندانسورها و اواپراتورها

هواکش صنعتی ایلکا معکوس پرتوان مدل VIK-50(G4S2-H,G6S2-H,G4T2-H)

5,210,000 تومان
مدل فن: پرتوان مدل VIK-50(G4S2-H,G6S2-H,G4T2-H)
جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک درجه حفاظت فن : IP54 کلاس عایق بندی موتور : F نوع عملکرد موتور : دائم کار کاربرد فن : سیستم های تاسیساتی ،کندانسورها و اواپراتورها

هواکش صنعتی ایلکا معکوس مدل VIK-50(A4S2-L,A6S2-L,A4T2-L)

3,105,000 تومان
مدل فن: مدلVIK-50(A4S2-L,A6S2-L,A4T2-L)
جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک درجه حفاظت فن : IP54 کلاس عایق بندی موتور : F نوع عملکرد موتور : دائم کار کاربرد فن : سیستم های تاسیساتی ،کندانسورها و اواپراتورها

هواکش صنعتی ایلکا معکوس پرتوان مدل VIK-45(A4S2-H,A4T2-H)

3,006,000 تومان
مدل فن: پرتوان مدل VIK-45(A4S2-H,A4T2-H)
جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک درجه حفاظت فن : IP54 کلاس عایق بندی موتور : F نوع عملکرد موتور : دائم کار کاربرد فن : سیستم های تاسیساتی ،کندانسورها و اواپراتورها

هواکش صنعتی ایلکا معکوس مدل VIK-45(A4S2-L,A6S2-L,A4T2-L)

2,565,000 تومان
مدل فن: مدل VIK-45(A4S2-L,A6S2-L,A4T2-L)
جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک درجه حفاظت فن : IP54 کلاس عایق بندی موتور : F نوع عملکرد موتور : دائم کار کاربرد فن : سیستم های تاسیساتی ،کندانسورها و اواپراتورها

هواکش صنعتی ایلکا معکوس پرتوان مدل VIK-40(A4T2-H,A4S2-H)

2,830,000 تومان
مدل فن: پرتوان مدل VIK-40(A4T2-H,A4S2-H)
جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک درجه حفاظت فن : IP54 کلاس عایق بندی موتور : F نوع عملکرد موتور : دائم کار کاربرد فن : سیستم های تاسیساتی ،کندانسورها و اواپراتورها

هواکش صنعتی ایلکا معکوس مدل VIK-40(A4S2-L,A6S2,A4T2-L)

2,340,000 تومان
مدل فن: VIK-40(A4S2-L,A6S2,A4T2-L)
جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک درجه حفاظت فن : IP54 کلاس عایق بندی موتور : F نوع عملکرد موتور : دائم کار کاربرد فن : سیستم های تاسیساتی ،کندانسورها و اواپراتورها